Prins Floris School te Papendrecht

EHBO voor plusklas 7/8

Donderdagochtend 6 oktober kregen de leerlingen van de plusklas 7/8 bezoek van enkele HBO-studenten. Hogeschool Avans bood onze plusklasleerkracht Saskia Klaasse extra handen in de klas. Vanuit de opleiding verpleegkunde hielpen deze ochtend 5 studenten mee om de kinderen van de plusklas de basishandelingen van het EHBO aan te leren. De stabiele zijligging kwam aan bod, het aanleggen van een mitella maar ook hoe je moest reanimeren. Korte stukjes theorie werden opgevolgd door vooral veel praktijk. De leerlingen waren verbaasd hoe snel zo'n leuke ochtend om kon gaan.

   

 

(S)Cool on Wheels

Afgelopen dinsdag bezocht John Licht groep 7 van de school. De kinderen uit deze groep kregen van hem het voorlichtingsprogramma (S)Cool on Wheels. Dit is een voorlichtingsproject voor het basisonderwijs, dat kinderen zelf laat ervaren hoe het is om met een handicap te sporten. Door deelname aan (S)Cool on Wheels krijgen kinderen een positief beeld van mensen met een handicap en leren zij welke topprestaties zij leveren in het dagelijks leven. John weet als geen ander wat het is om dagelijks deze prestaties te leveren aangezien hij ook meegedaan heeft aan de Paralympics.

   

Nadat de kinderen filmpjes van verschillende sporters met een beperking hadden gezien konden ze in de sporthal zelf in een rolstoel ervaren wat hoe het is om rolsteolbasketbal met elkaar te spelen. Het belangrijkste dat John de kinderen wil meegeven is dat je ondanks je beperking of handicap positief in het leven moet blijven staan, door moet gaan en niet in een hoekje moet gaan zitten als iets niet lukt! En dat je respect moet hebben voor andere mensen, met of zonder beperking of handicap. Een speciale dank aan AON risk solutions die dit alles kosteloos voor de school heeft mogelijk gemaakt.

   

Onderzoek(end leren)

Ook dit jaar werken we als basisschool weer samen met enkele vooraanstaande onderzoekers. Via een onderzoek opgestart vanuit Hogeschool Windesheim (samenwerkend met de Universiteit van Utrecht en de Radboud universiteit in Nijmegen) bekijken we ons rekenonderwijs nader. In een van de groepen 6 aan de Boeieraak wordt meegedaan aan dit NWO-onderzoek gericht op rekenontwikkeling en rekenleergesprekken. Het onderzoek is in augustus 2016 gestart en richt zich op de vraag in hoeverre het pedagogisch-didactisch handelen van leraren samenhangt met de rekenontwikkeling van leerlingen en wat de invloed is van rekenleergesprekken op de rekenontwikkeling, motivatie en rekenbeleving van leerlingen. De komende twee schooljaren zullen ervaringen van onze school hierin meegenomen worden. Daarnaast is er ook samenwerking met het Radboud (Behaviour Science institute) in groep 8. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder vierjarig onderzoekstraject ‘Meedoen met Sport’ (2013-2017) van de Radboud Universiteit. De centrale vraag in dit algehele onderzoekstraject is hoe, toegesneden op de individuele mogelijkheden van kinderen (o.a. met CP), motorische vaardigheden het best kunnen worden aangeleerd en hoe dit via training en coaching op maat in de praktijk kan worden toegepast. Dit in zowel de context van de school (bewegingsonderwijs) als van de sport (sportverenigingen), met als einddoel kinderen beter mee te laten doen aan sport & kamp, beweging en daarmee aan de samenleving in het algemeen. Het totale onderzoekstraject (2013-2017) leidt onder meer tot een handboek voor training en coaching van kinderen met een motorische beperking, een cursus voor de (potentiële) gebruikers, richtlijnen voor beleid bij sportverenigingen, -bonden, en - opleidingen, en tot een aantal publicaties. Mochten er uit deze onderzoeken ook voor u interessante resultaten naar voren komen, zullen we deze uiteraard delen.

Jungle

Afgelopen week sloten de kinderen uit de groepen 1 en 2 hun thema af met een echte Jungletocht. Wekenlang was er gewerkt aan dit thema. In school hingen de lianen al in de deuropening en de draden waar de werkjes van de kinderen aan ophingen waren langgerekte takken van tropische bomen geworden. Het was elke ochtend oppassen of er niet ergens wilde dieren waren gesignaleerd. Op vrijdag 23 september konden de kinderen in de hal eerst een toneelvoorstelling bewonderen. Daarna ging het groepsgewijs door de wijk om allerlei leuke jungle ervaringen met elkaar te delen.

 

 

            

Groene voetstappen

Als school doen wij van 19 t/m 23 september met alle groepen  1 t/m 8 mee aan het project ‘Groene Voetstappen’. Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen hopelijk vooral lopend, met de fiets, steppend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.

Uw kind krijgt van school een stickerboekje en twee stickervellen. Voor elke heen en/of terugreis in die week, die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in het stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale Groene Voetstappenactie

Naast de Groene Voetstappen kunnen de kinderen nu ook Gouden Voetstappen verdienen. Dan gaat het om extra activiteiten die de kinderen zelf of met de klas kunnen uitvoeren:

 • sponsor het planten van een boom;
 • bespaar water en energie door korter douchen;
 • gastles in de klas over klimaat;
 • eet minder vlees;
 • organiseer een lokale kinderklimaattop 

   

 

 • postadres

  Postbus 1070
  3350CB Papendrecht

 • Moerbeihof

  Moerbeihof 5
  078 644 0330

 • Zuidkil

  Zuidkil 53
  078 644 0316

 • Boeieraak

  Boeieraak 1-3
  078 641 0609

 • Lindenzoom

  Lindenzoom 3
  078 641 1865