Prins Floris School
Prins Floris School

Werkgroep Ouderbetrokkenheid

Deze week kwam de werkgroep Ouderbetrokkenheid weer bij elkaar. Ouders en leerkrachten van beide locaties dachten samen na over de kernwaarden van onze school: samen geloven, samen plezier, samen groeien, samen veilig. Deze kernwaarden komen ook voor in ons nieuwe schoolplan. Later in het schooljaar komt de werkgroep nog een derde keer bij elkaar om over dit onderwerp te praten.