Prins Floris School
Prins Floris School

Benoeming Egbert & Annemarie

Mooi nieuws voor ons kindcentrum!
Vanaf 1 augustus 2024 zullen Annemarie Verschoor en Egbert van der Beek als locatiedirecteur werkzaam zijn op onze school. Komend schooljaar doen zij dat in samenwerking met onze huidige directeur Cent den Haan en na zijn pensionering (in oktober 2025), zullen zij samen de schoolleiding van CKC Prins Floris vormen.
Wij zijn blij met de benoeming van Annemarie en Egbert en feliciteren hen van harte met deze mooie, nieuwe uitdaging!