Prins Floris School
Prins Floris School

Programmeren

Via een ruimtereis zijn enkele bovenbouwgroepen de afgelopen weken aan de slag gegaan met programmeren.  Computational thinking is een van de vaardigheden die iedereen die in de 21e eeuw werkt of leert zou moeten leren. Computational thinking gaat over leren programmeren. Maar computational thinking is meer dan dat. Je leert op een creatieve manier met behulp van technologie problemen oplossen.  Leren programmeren betekent eigenlijk analytisch leren denken. Je moet eenvoudige handelingen opdelen in stapjes. Al deze stapjes samen vormen een programma. Sla je een stapje over, dan klopt je programma niet en moet je gaan debuggen. De leerlingen van de groepen 6 en 7 leerden met de Micro-bit deze nieuwe vaardigheden. Op verschillende planeten konden de leerlingen nieuwe uitdagende opdrachten uitwerken. 'Echt tof' volgens de kids om zo nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. 

klas

 

 

drietal1