Prins Floris School
Prins Floris School

Kinderdagopvang 0-4 jr (Wilgendonk)

Behoeftepeiling voor kinderdagopvang 0-4 jaar in de wijk Wilgendonk

Al generaties lang genieten kinderen van een fijne en ontspannen opvangtijd bij Wasko Kinderopvang. Kinderen spelen met veel plezier en doen uitdagende activiteiten. Zij krijgen de ruimte om te groeien in een veilige omgeving. De wereld van onderwijs en kinderopvang verandert, maar de liefdevolle en persoonlijke aandacht voor elk kind van 0 tot 13 jaar van Wasko-medewerkers blijft onveranderd.

Kinderen hebben de toekomst. Samen met ouders leggen we de basis voor de ontwikkeling van evenwichtige individuele mensen. We helpen ouders met de opvoeding van kinderen in een ontspannen omgeving met een gevarieerd activiteitenprogramma voor zowel de allerkleinsten als de grotere kinderen. We stimuleren de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen met het oog op de toekomst. Op basis van wensen, behoeften en geloofsovertuiging.

Wasko in de wijk de Wilgendonk
In de wijk Wilgendonk biedt Wasko peuteropvang en buitenschoolse opvang maar nog geen dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Als maatschappelijke kinderopvang willen we gelijke kansen voor álle kinderen, in iedere wijk, want ieder kind telt mee.

In het scholencomplex aan de Moerbeihof komt een mooie ruimte vrij waar Wasko graag een dagopvang groep wil starten in het voorjaar van 2021. Met de start van deze dagopvang kunnen we ouders nog meer voorzien in de behoefte naar kinderopvang dichtbij in de buurt.

Typisch Wasko
Bij Wasko ontvangt je kind zorg, warmte en liefdevolle aandacht waardoor je als ouder met een gerust hart naar je werk kunt gaan. De medewerkers doen leuke leeftijdsgerichte activiteiten met de kinderen om het onderlinge contact tussen de kinderen te motiveren. Er wordt aangesloten bij de ontwikkeling en de kinderen worden uitgedaagd om steeds een stapje verder te gaan. Dit zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.

Babyspecialisten
De pedagogisch medewerkers van Wasko zijn in 2020 gestart met de opleiding babyspecialist. Doordat de medewerkers zich verplaatsen in het kind, door bijvoorbeeld naast het kind op de grond te liggen, zien ze goed welke prikkels een baby ervaart. Doordat medewerkers de signalen beter herkennen, kunnen ze goed inspelen op zorg, aandacht die past bij jouw baby. Deze babyspecialisten zijn er ook voor de ouders. De medewerkers zijn altijd bereid om, indien nodig, samen te bedenken wat het beste is voor je kind(eren) als er dingen niet helemaal goed lopen.

Kinderopvangtoeslag
Voor deze opvang heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten die je maakt voor de kinderopvang. De hoogte van het bedrag dat je terugkrijgt van de belastingdienst is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van beide ouders.

Meer weten?
De medewerkers van Wasko’s kindplanning geven graag antwoord op jouw vragen en
maken graag een proefberekening. Je kunt tussen 09.00 en 15.00 uur bellen met
078-6157165, optie 1 of een e-mail sturen aan kindplanning@wasko.nl.

Meer weten over Wasko? Neem dan een kijkje op www.wasko.nl.

Behoeftepeiling
Wasko heeft veel zin om deze groep op te starten maar om te kunnen starten hebben we een minimum aantal kinderen nodig. Daarom vragen we je de behoeftepeiling in te vullen.

Klik hier voor de link.

Op basis van deze behoeftepeiling inventariseren we of het realistisch is om een dagopvanglocatie te openen in de wijk Wilgendonk. Graag invullen vóór 17 november 2020.

Let op: Je verplicht je tot niets door deze vragen te beantwoorden.

Hartelijk dank alvast!

Els Boon
Manager Wasko Kinderopvang

e.boon@wasko.nl
06 31 69 49 01