Prins Floris School
Prins Floris School

On a journey

Afgelopen donderdag 3 oktober heeft een vertegenwoordigster van Usborne, de toonaangevende Britse uitgever van Engelse kinderboeken locatie Zuidkil bezocht. De kinderen krijgen in het Engels van Marline verschillende stimulerende leesactiviteiten aangeboden binnen het thema van de kinderboekenweek. Na schooltijd was er een boekenbeurs waar een breed scala aan Engelse kinderboeken getoond werd.  Naast boeken voor de basisschoolleerlingen waren er ook kinderboeken voor de voorschoolse periode en de middelbare school aanwezig. In november zal ook locatie Moerbeihof door haar bezocht worden.

boekenbeurs1