Prins Floris School
Prins Floris School

thema Ruimtevaart

Spelletjes en pannenkoeken vanmorgen voor de kleuters op de Zuidkil! Zij vierden dat ruimtemannetje Bloe weer veilig terugkwam op Neptunus.