Prins Floris School
Prins Floris School

Nieuwsbrieven

Vakanties 2024-2025

Zomervakantie 2023-2024

12 juli t/m 23 augustus

Herfstvakantie

28 oktober t/m 1 november

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari

Goede Vrijdag / Pasen / Meivakantie / Bevrijdingsdag

18 april t/m 5 mei

Hemelvaartsvakantie

29 mei t/m 30 mei

Pinksterweekend

6 juli t/m 9 juni

Zomervakantie

21 juli t/m 29 augustus

Extra vrije momenten (studiedag/studiemiddag)

vrijdag 12 juli

alle groepen

woensdag 9 oktober

alle groepen

donderdagmiddag 28 november

groepen 5 t/m 8

dinsdagmiddag 21 januari

groepen 5 t/m 8

donderdagmiddag 20 maart

groepen 5 t/m 8

dinsdagmiddag 1 juli

groepen 5 t/m 8

Daar waar het een middag betreft zijn de leerlingen vanaf 12.30 uur vrij. Leerlingen eten dan niet op school.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Voor het aanmelden van leerlingen op onze school kunt u een afspraak maken met Egbert van der Beek (078-6440316), egbert.beek@prinsfloris.nl, voor de locatie Zuidkil of de Annemarie Verschoor (078-6440330), annemarie.verschoor@prinsfloris.nl, voor de locaties Moerbeihof en Lindenzoom. We proberen zo veel mogelijk uw kind te plaatsen op de locatie in uw buurt.

Tijdige aanmelding stellen wij op prijs i.v.m. het maken van de groepsindelingen. De aanmelding geschiedt met behulp van een aanmeldingsformulier, het ondertekenen van een respectverklaring en een lijst met aanvullende gegevens.

Broertjes en zusjes kunnen via een verkorte procedure worden ingeschreven. Een inschrijfformulier halen bij de directie en het doorgeven van eventuele bijzonderheden volstaat.

Voordat uw kind definitief naar zijn of haar groep gaat, wordt het in de gelegenheid gesteld kennis te maken met zijn of haar nieuwe juf. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging. Het kan dan drie dagdelen alvast wat sfeer proeven. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn kunnen twee dagdelen komen om alvast kennis te maken. Kinderen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober jarig zijn en vier jaar worden, kunnen al direct na de zomervakantie bij ons op school beginnen en worden ook in de gelegenheid gesteld twee dagdelen kennis te komen maken. In de laatste maand voor de zomervakantie laten we geen nieuwe leerlingen meer instromen.

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van leerlingen van de verschillende locaties van CKC Prins Floris. Als OR organiseren wij (binnen- en buitenschoolse) activiteiten voor de kinderen. Dit doen wij in samenwerking met de leerkrachten.

Wij richten ons met name op de ‘speciale’ dagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij bijzondere activiteiten zoals de Koningsspelen, Kinderboekenweek, jubilea, de schoolfotograaf, het afscheid van groep 8, de aankleding/versiering van school en de organisatie van de schoolreis.

Om dit alles te kunnen organiseren zijn we momenteel voor de locatie Zuidkil nog op zoek naar ouders die ons daarbij kunnen ondersteunen. Vele handen maken licht werk en het is zo leuk om de kinderen te zien genieten van de leuke extra activiteiten op school.

Als OR zijn we ook medeverantwoordelijk voor het innen, beheren en verantwoorden van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis. Wij vragen voor ieder schoolgaand kind een bepaald bedrag om eerder genoemde activiteiten mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan:

 • Schoen tractaties, presentjes en strooigoed voor Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Eten en drinken tijdens de Koningsspelen
 • Paasontbijt/lunch

De OR bestaat uit de volgende ouders:
Locatie Moerbeihof/Lindenzoom

 • Monique Blom (vice-voorzitter)
 • Marko Kamsteeg (penningmeester)
 • Lian Kooijmans
 • John van den Broek
 • Joanne van Heijst
 • Maikel Reins

Locatie Zuidkil

 • Cisca van Hemmen (secretaris)
 • Nelleke Visser
 • Esther Pruim
 • Jolanda van Steenis

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties of wilt u ons komen helpen bij de organisatie van activiteiten dan kunt ons altijd aanspreken of mailen: ouderraad@prinsfloris.nl. Tevens zijn wij op Facebook en Instagram te vinden als: ouderraadprinsfloris.

MR

De Prins Floris heeft, zoals iedere (basis)school een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat voor de ene helft uit ouders en voor de andere helft uit personeel. Wij volgen vanuit de MR het beleid van de school en praten hierover mee met de directie. Over een aantal onderwerpen moet de directie instemming vragen van de MR. We komen om de twee maanden bij elkaar en nemen dan onderwerpen door zoals directiemededelingen, formatieplannen of de begroting.

Vanuit de MR zien we dat het grotendeels goed gaat op de Prins Floris. Echter, het kan altijd beter. Als MR vertegenwoordigen we alle ouders. U kunt altijd contact met ons opnemen en wij nemen uw klachten, meldingen of opmerkingen dan ook graag mee in onze gesprekken met de directie. Dit kunt u doen door één van de MR-leden aan te spreken op het schoolplein of een bericht te sturen naar mr@prinsfloris.nl.

 

De Prins Floris is onderdeel van de Vereniging Christelijk Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (VCOPS). Overkoepelend aan de MR, is er vanuit de VCOPS de GMR, waar gezamenlijk vanuit alle scholen betrokkenheid is bij het beleid. Onze MR leden Walter en Marianne nemen deel aan de GMR.

De MR is als volgt samengesteld:

De ouders:

 • Elco Ebbers (voorzitter)
 • Geert de Vries (vervangend voorzitter)
 • Yvonne Slingerland (GMR lid)
 • Walter van Berkel (GMR lid)

Het personeel:

 • Mirjam van de Berg
 • Jan van Beuzekom (secretaris)
 • Cisca Trapman
 • Ingrid Nelemans

Hier vindt u het jaarverslag 2022.

Infogids

De infogids kunt u vinden aan de rechterkant bij de downloads.