Prins Floris School
Prins Floris School

Nieuwsbrieven

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 1 maart

Paasdagen

10 april t/m 13 april

Meivakantie

25 april t/m 10 mei

Hemelvaart

21 mei t/m 24 mei

Pinkstervakantie

30 mei t/m 1 juni

Zomervakantie

18 juli t/m 30 augustus

Extra vrije momenten

studiemiddag, groepen 4 t/m 8

15 oktober

studieochtend, groepen 1 t/m 4

16 oktober

studiedag, alle groepen

30 oktober

studieochtend, groepen 8

6 november

studiemiddag, groepen 4 t/m 8

21 november

administratiemiddag, alle groepen

11 februari

dagen i.v.m. schoolkamp, groepen 8

15 en 16 juni

wenmiddag voor nieuwe ll-en, groepen 2

25 juni (do)

extra vrije ochtend, groepen 1 t/m 4

26 juni

extra vrije dag, alle groepen

29 juni

wenochtend voor nieuwe ll-en, groepen 2

30 juni (di)

administratiemiddag, alle groepen

2 juli

Aanmelden nieuwe leerlingen

Voor het aanmelden van leerlingen op onze school kunt u een afspraak maken met de directeur Jaap van der Put (078-6440316) voor de locatie Zuidkil of de adjunct-directeur Cent den Haan (078-6440330) voor de locaties Moerbeihof en Lindenzoom. We proberen zo veel mogelijk uw kind te plaatsen op de locatie in uw buurt.

Tijdige aanmelding stellen wij op prijs i.v.m. het maken van de groepsindelingen. De aanmelding geschiedt met behulp van een aanmeldingsformulier, het ondertekenen van een respectverklaring en een lijst met aanvullende gegevens.

Broertjes en zusjes kunnen via een verkorte procedure worden ingeschreven. Een inschrijfformulier halen bij de directie en het doorgeven van eventuele bijzonderheden volstaat.

Voordat uw kind definitief naar zijn of haar groep gaat, wordt het in de gelegenheid gesteld kennis te maken met zijn of haar nieuwe juf. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging. Het kan dan drie dagdelen alvast wat sfeer proeven. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn kunnen twee dagdelen komen om alvast kennis te maken. Kinderen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober jarig zijn en vier jaar worden, kunnen al direct na de zomervakantie bij ons op school beginnen en worden ook in de gelegenheid gesteld twee dagdelen kennis te komen maken. In de laatste maand voor de zomervakantie laten we geen nieuwe leerlingen meer instromen.

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van leerlingen van de verschillende locaties van de Prins Florisschool. Als OR organiseren wij (binnen- en buitenschoolse) activiteiten voor de kinderen. Dit doen wij in samenwerking met de leerkrachten.

Wij richten ons met name op de ´speciale' dagen, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Daarnaast zijn we ook nauw betrokken bij bijzondere activiteiten als de Kinderboekenweek, jubilea, het afscheid van groep 8 en de extra´s tijdens schoolreisjes.

Als OR zijn we ook medeverantwoordelijk voor het innen, beheren en verantwoorden van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis. Wij vragen voor ieder schoolgaand kind een bepaald bedrag om eerder genoemde activiteiten mogelijk te maken. Denk hierbij aan:

 • Chocoladeletters, cadeautjes en strooigoed e.d. voor Sinterklaas
 • Kerstgeschenken en kerstviering
 • Eten en drinken tijdens schoolreisjes

De OR bestaat op dit moment uit de volgende ouders

Locatie Moerbeihof/Lindenzoom

 • Eveline Carpier (penningmeester)
 • Claudia van Dijk 
 • Kim Maliepaard
 • Christi Boere
 • Eline Boerman

Locatie Zuidkil

 • Nicolien Schuitmaker (voorzitter)
 • Kristel Teunisse (secretaris)
 • Pattie van Hemert
 • Esther Pruim
 • Nelleke Visser
 • Rebecca Dona-van Hout

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties dan kunt ons altijd aanspreken. En vooral ook wanneer u ons wilt komen helpen bij de organisatie van de activiteiten.

MR

De MR is als volgt samengesteld:

oudergeleding:

 • Theo van Wijk (voorzitter/ penningmeester)
 • Georgette Kuntz 
 • Walter van Berkel 
 • Hermina Sijtsma

personeelsgeleding:

 • Mirjam van de Berg (notulist)
 • Saskia van Nes 
 • Marianne Molle (GMR)
 • Leon van Dalen (secretaris)

U kunt bij ons terecht met vragen en opmerkingen via dit mailadres: leon.dalen@prinsfloris.nl

Het jaarverslag van 2016 kunt u hier downloaden.

 

Schoolgids

De schoolgids kunt u vinden aan de rechterkant bij de downloads.