Prins Floris School
Prins Floris School

Cameratoezicht

Binnen en/of rondom onze locaties vindt sinds kort cameratoezicht plaats. We hebben dit ingezet als middel ter bescherming van onze eigendommen en ter beveiliging van de toegang tot onze gebouwen en/of schoolpleinen. Ook dient het cameratoezicht ter preventie van diefstal en ter vastlegging van incidenten.

De camera’s bevinden zich op de volgende plaatsen:

Locatie Moerbeihof
De camera’s zijn binnen gericht op beide entrees.

Locatie Lindenzoom
De camera is binnen gericht op de entree.

Locatie Zuidkil
De camera’s zijn binnen gericht op de hoofdentree en buiten op de hoofdentree links en rechts met zicht op de toegangspoort.

De zgn. verwerkingsverantwoordelijkheid (c.q. het beheer) ligt bij beide directieleden. Zij zijn ook de enigen die de camerabeelden kunnen bekijken. De beelden worden niet verstrekt aan derden, tenzij de betrokkene(n) hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Laatste geldt niet in geval er uitgifte wordt gevorderd door politie of rechter-commissaris.
Beelden worden maximaal vier weken opgeslagen, tenzij het langer bewaren noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Bij het cameratoezicht hoort het reglement dat u hier terug kunt downloaden. Bovenstaande is een beknopte samenvatting hiervan. Bij mogelijke onduidelijkheid is het volledige reglement leidend.